Skip to main content

Dekontaminacja powietrza

Czym jest

dekontaminacja

powietrza?

Dekontaminacja powietrza to proces usuwania z powietrza drobnoustrojów, wirusów, bakterii, patogenów, kurzu, grzybów, pleśni, cząsteczek chemicznych i innych zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia człowieka. Inaczej mówiąc jest to proces, prowadzący do utrzymania czystości cząsteczkowej. Do dekontaminacji wykorzystywane są specjalistyczne urządzenia nazywane dekontaminatorami. Dekontaminację można przeprowadzać zarówno w pomieszczeniach użyteczności publicznej, jak też w pomieszczeniach prywatnych. W szczególności dekontaminacja przeprowadzana jest wszędzie tam, gdzie konieczne jest zachowanie wysokich warunków sterylności, np. w gabinetach zabiegowych, salach operacyjnych itp.

Dekontaminatory oferowane przez ENER KAP to urządzenia, które pozwalają na oczyszczanie powietrza także w obecności ludzi w pomieszczeniu. Są całkowicie bezpieczne dla zdrowia, a jednocześnie usuwają nawet do 98% zanieczyszczeń i patogenów chorobotwórczych.

Powietrze z pomieszczenia przechodzi przez różne etapy dekontaminacji zanieczyszczeń wewnątrz urządzenia i w oczyszczonej formie jest wdmuchiwane ponownie do pomieszczenia. Pierwszym etapem jest filtracja wstępną, podczas której zatrzymywane są pyły syntetyczne z wydajnością >90%. Następnie powietrze poddawane jest filtracji zasadniczej. Specjalistyczny filtr F7 funkcjonuje jako bariera dla dużych cząsteczek i zatrzymuje cząsteczki do 0.4µm z wydajnością >80%.

Na ostatnim etapie powietrze przechodzi przez moduł fotokatalizy. Technologia ta oparta jest na katalizatorze, który działa jak półprzewodnik i absorbuje lotne związki organiczne i mikroorganizmy znajdujące się w powietrzu. Zatrzymywane są cząstki do 0.3µm z wydajnością >99.995%.

Urządzenie do dekontaminacji działa natychmiastowo, nie wymaga instalacji do uruchomienia i pozwala na osiągnięcie oczekiwanej klasy czystości powietrza ISO 6 do ISO 8, w zależności od szybkości wymiany powietrza.

W celu osiągnięcia takiego efektu działania wymagane jest utrzymanie minimalnego poziomu 15 wymian powietrza na godzinę. W takich warunkach możliwe jest osiągnięcie ISO 6 i ISO 7. Przy minimalnym poziomie 10 wymian na godzinę możliwe jest osiągnięcie ISO 8.

Dla kogo?

Biorąc pod uwagę wielkość urządzenia oraz oczekiwany efekt, dekontaminatory mogą być wykorzystane w następujących obszarach:

Urządzenia duże
 • szpitale,
 • sale operacyjne,
 • oddziały oparzeniowe,
 • odziały izolacji,
 • odziały noworodków,
 • chirurgia,
 • gabinety dermatologiczne, 
 • gabinety zabiegowe,
 • pomieszczenia do sterylizacji sprzętu,
 • pomieszczenia w czasie wykonywania prac renowacyjnych itp.
Małe urządzenia
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • recepcje i rejestracje np. w przychodniach,
 • komora normobaryczna,
 • pomieszczenia prywatne,
 • biura itp. 
Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania pełnej informacji o urządzeniach i ich zastosowaniu.

Korzyści
 • Pomaga przeciwdziałać w przenoszeniu chorób i zakażeń szpitalnych;
 • Mikrobiologiczne działanie jest wysoce skuteczne dla wielu żywych cząstek, takich jak wirusy, bakterie glony, pleśnie;
 • Nadaje się do stosowania w strefach 2 i 3;
 • Zmniejsza ogniska martwicy i wspomaga regenerację;
 • Działa natychmiastowo;
 • Nie wymaga instalacji do uruchomienia;
 • Posiada certyfikat CE;
Dane techniczne
Zasilanie

120-230V/ 50-60Hz

Przepływ powietrza

od 250 do 1200 m3/h

Prace budowlane przy instalacji

Nie

Łatwa obsługa

Tak

Wielofunkcyjny dotykowy panel sterujący

Tak

Zewnętrzna panele ukształtowane termicznie

Tak

Panele wewnętrzne z ocynkowanej stali

Tak

Dowiedz się teraz, jak nasze urządzenia pomagają zmieniać przyszłość

Skontaktuj się z nami