Dekontaminacja powietrza

Czym jest

dekontaminacja

powietrza?

Dekontaminacja powietrza – utrzymywanie czystości cząsteczkowej, likwidacja smogu, szkodliwych substancji VOCs oraz chorobotwórczych patogenów w pomieszczeniach prywatnych i użyteczności publicznej. Usuwa 98% zarazków.

Powietrze z pomieszczenia przechodzi przez różne etapy dekontaminacji zanieczyszczeń wewnątrz urządzenia i w oczyszczonej formie jest wdmuchiwane ponownie do pomieszczenia. Powietrze w urządzeniu przechodzi przez filtrację wstępną, gdzie zatrzymywane są pyły syntetyczne z wydajnością >90%. Następnie poddawane jest filtracji zasadniczej. Znajdujący się tam filtr F7 funkcjonuje jako bariera dla dużych cząsteczek i zatrzymuje cząsteczki do 0.4µm z wydajnością >80%.

Na ostatnim etapie powietrze przechodzi przez moduł fotokatalizy. Technologia ta oparta jest na katalizatorze, który działa jak półprzewodnik i absorbuje lotne związki organiczne i mikroorganizmy znajdujące się w powietrzu. Zatrzymywane są cząstki do 0.3µm z wydajnością >99.995%.

Urządzenie do dekontaminacji działa natychmiastowo, nie wymaga instalacji do uruchomienia i pozwala na osiągnięcie oczekiwanej klasy czystości powietrza ISO 6 do ISO 8, w zależności od szybkości wymiany powietrza.

W celu osiągnięcia tego wymagane jest utrzymanie minimalnego poziomu 15 wymian powietrza na godzinę. W takich warunkach możliwe jest osiągnięcie ISO 6 i ISO 7. Przy minimalnym poziomie 10 wymian na godzinę możliwe jest osiągnięcie ISO 8.

Dla kogo?

Wyróżniamy 2 zastosowania urządzeń do dekontaminacji ze względu na wielkość urządzenia:

Urządzenia duże
 • szpitale
 • sale operacyjne
Małe urządzenia
 • gabinety lekarskie
 • stomatologiczne

Przykłady zastosowań: sala operacyjna, bank mleka, oddział oparzeniowy, oddział izolacji, oddział noworodków, chirurgia, dermatologia, sterylizacja, awaryjnie lub zapobieganie w przypadku ryzyka zanieczyszczenia asprgilusem podczas prac renowacyjnych.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania pełnej informacji o urządzeniach i ich zastosowaniu.

Korzyści
 • Pomaga przeciwdziałać w przenoszeniu chorób i zakażeń szpitalnych;
 • Mikrobiologiczne działanie jest wysoce skuteczne dla wielu żywych cząstek, takich jak wirusy, bakterie glony, pleśnie;
 • Nadaje się do stosowania w strefach 2 i 3;
 • Zmniejsza ogniska martwicy i wspomaga regenerację;
 • Działa natychmiastowo;
 • Nie wymaga instalacji do uruchomienia;
 • Posiada certyfikat CE;
Dane techniczne
Zasilanie

120-230V/ 50-60Hz

Przepływ powietrza

od 250 do 1200 m3/h

Prace budowlane przy instalacji

Nie

Łatwa obsługa

Tak

Wielofunkcyjny dotykowy panel sterujący

Tak

Zewnętrzna panele ukształtowane termicznie

Tak

Panele wewnętrzne z ocynkowanej stali

Tak

Dowiedz się teraz, jak nasze urządzenia pomagają zmieniać przyszłość

Skontaktuj się z nami